Conditii de inscriere

Pentru a deveni membru al clubsnow.ro / APSR nu-ti cerem, pe scurt, decat sa respecti sportul si pe ceilalti membri ai asociatiei sau alti practicanti.

 

Odata ce ai decis ca doresti sa devii membru, iata ce trebuie sa faci:

 • descarci si completezi Cererea de aderare
 • o completezi in doua exemplare
 • trimiti aceste doua exemplare completate pe adresa Asociatiei

Noi iti vom trimite inapoi un exemplar al Cererii de aderare semnat de catre Asociatie, impreuna cu alte surprize.

 

Incepand cu sezonul 2012-2013, inscrierea in APSR este GRATUITA!

 

Prezentam, extras din Statutul Asociatiei, articolul referitor la membri.

 

Articolul 4
Membrii Asociatiei

4.1. Pot fi membrii ai Asociatiei cetatenii romani, fara deosebire de origine etnica, religie, sex, categorie sociala, optiuni politice si filosofice, cetateni romani stabiliti peste hotare, precum si cetateni ai altor tari, romani sau de alte nationalitati si personele juridice drept roman sau strain, daca recunosc statutul si programul Asociatiei, participa la infaptuirea obiectivelor sale si care sa nu fi efectuat vreo activitate contrara scopului, principiilor si obiectivelor asociatiei. 4.2.

Membrii Asociatiei se disting pe 4 categorii si anume:

a) membrii fondatori;

b) membrii asociati;

c) membrii onorifici;

d) membrii sustinatori;

Membrii fondatori, respectiv persoanele fizice, asa cum sunt identificate mai sus, care au avut initiativa infiintarii Asociatiei;

Membrii asociati  sunt persoanele fizice si/sau persoanele juridice, care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei;

Membrii de onoare, respectiv acele personalitati marcante din tara si strainatate, care prin activitatea lor au sprijinit sau sprijina moral si/sau material Asociatia.

Membrii sustinatori – cei care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral la realizarea acestuia.

4.3 Obtinerea calitatii de membru presupune completarea unei cereri de aderare si plata unei contributii personale in momentul intrarii in asociatie. Contributia personala va fi stabilita de catre Adunarea Generala. Cererea va trebui aprobata de catre Consiliul Director. Decizia va fi publicata pe lista de discutii a ASOCIATIEI si poate fi atacata in termen de 5 zile de orice membru pentru unul din motivele stipulate in art. 4.11. In cazul unei contestatii a deciziei de primire/respingere a adeziuni, Consiliul Director va reconsidera decizia cu privire la cererea de aderare in termen de 15 zile si va anunta decizia definitiva pe lista de discutii.

4.4 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii :
a) sa respecte Constitutia si legile tarii, prezentul Statut, precum si toate hotararile organelor de conducere ale Asociatiei;
b) sa coopereze activ la realizarea scopurilor Asociatiei;
c) sa achite integral si la termen cotizatia de membru;
e) sa manifeste in toate imprejurarile un comportament demn, loial si moral fata de membrii Asociatiei si societate.

4.4. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi :

 • sa participe la intalnirile APSR;
 • sa ia cuvantul in cadrul intalnirilor APSR;
 • sa aiba acces la informatiile de ordin general care privesc APSR;
 • sa participe la intalniri sau proiecte APSR la nivel local, national sau international;
 • sa-si exprime votul in cadrul intalnirilor APSR;
 • sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii Asociatiei si sa participe direct, sau prin reprezentanti, la toate Adunarile Generale ale Asociatiei;
 • sa foloseasca sigla si mentiunea ‘Membru APSR’ in prezentarea activitatii proprii;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei ;
 • sa sesizeze Asociatia despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, in vederea apararii si promovarii acestor interese ;
 • sa beneficieze, in conditiile stabilite de Statut si in Regulamentul de Organizare si Functionare, de serviciile Asociatiei;
 • sa se retraga din asociatie.

4.5. Calitatea de membru-asociat si de onoare se acorda de Adunarea generala, iar cea de membru sustinator de catre Consiliul Director.

4.6. Toti membrii aproba obiectivele si scopurile Asociatiei.

4.7. Membrii au dreptul de a se retrage din Asociatie dupa trimiterea unei cereri scrise de retragere presedintelui Consiliului Director.

4.8. Consiliul Director va decide anularea calitatii de membru daca:
a) un membru a incalcat in mod flagrant un interes al Asociatiei, si/sau
b) un membru nu si-a indeplinit atributiile conform acestor prevederi, in special, cu privire la cotizatiile de membru restante in ciuda notificarilor repetate

 

4.9. Membrii au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte Actul Constitutiv, Statutul APSR si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • sa participe la Adunarea Generala sau la sedintele Consiliului Director, dupa caz;
 • sa respecte hotararile adoptate de organele de conducere;
 • sa achite cotizatia anuala la datele stabilite de Adunarea Generala;
 • sa contribuie activ la desfasurarea actiunilor propuse si organizate de Asociatie pentru realizarea scopului si obiectivelor acesteia.

 

4.10. Membrii Asociatiei pierd aceasta calitate, dupa caz, prin:

 • renuntarea la calitate de membru;
 • retragerea calitatii de membru, in cazul in care acesta nu plateste cotizatia anuala, sau incalca obligatiile ce-i incumba in baza prezentului statut ori devine incompatibil ca urmare a intrarii in unele din situatiile prevazute de art. 4.11.

Pierderea calitatii de membru se constata sau, dupa caz, se decide de Consiliul Director al APSR cu 2/3 din voturi. Hotararea poate fi atacata in fata Adunarii Generale.

4.11. Nu pot fi membri ai APSR persoanele fizice sau juridice care, inainte de intrarea in Asociatie sau pe durata apartenentei la aceasta :

 • au realizat orice activitate care, prin natura sa, poate dauna imaginii de echidistanta, impartialitate si buna credinta a APSR;
 • au realizat orice activitate sau actiune contrara cu deciziile Asociatiei si care ar duce la neindeplinirea scopurilor sau intereselor APSR;
 • au realizat orice activitate sau actiune defaimatoare la adresa APSR sau a unui membru APSR.

Cazurile de incompatibilitate se aplica faptelor savarsite atat inainte cat si dupa infiintarea APSR. Constatarea incompatibilitatii este de competenta Consiliului Director, care poate fi sesizat prin act scris despre un anumit caz de incompatibilitate a unui membru sau viitor membru. Consiliul Director are obligatia de a informa membrul APSR cu privire la acuzatiile aduse si sa ii acorde posibilitatea de aparare.

4.12. Membrii care incalca obligatiile prezentului Statut si al Regulamentului de Organizare si Functionare pot fi sanctionati de catre Consiliul Director. Modul de sanctionare, sanctiunile si posibilitatea atacarii acestora vor fi reglementate prin Regulamentul de Organizare si Functionare.

Comments are closed.